top of page

Comprehensible Input Strategies

אסטרטגיות הוראה מבוססות קלט מובן

Learn practical tools to provide accessible input to your learners according to S. Krashen's Comprehensible Input Hypothesis, including Cooperative Story Building, Special Person Interview, Circling, and TPRS.

סביבת למידה מבוססת קלט מובן
סדנה בת שני מפגשים המיועדת למורי/ות עברית כשפה שנייה/נוספת
מנחה: מירה אנגריסט, מרצה בכירה ורֹאשת המחלקה לעברית באוניברסיטת בוסטון

על פי אקטפל ACTFL (המועצה האמריקאית להוראת שפות זרות) רכישת שפה מתבטאת בחיזוק וקידום תפקודי תקשורת של לומדיה בשלושה אפיקים: תקשורת פרשנית, הצגתית ובין אישית. תקשורת פרשנית בחיי היום אצל כל אחד/את מאתנו היא פעולה אקטיבית ולמעשה קודמת לכל תקשורת אחרת. ביום- יום אנו עסוקים בלפרש ולפענח שפה דבורה, שפה כתובה ושפה חזותית יותר מכל אפיק תקשורת אחר. לומדי/ןת שפה שנייה/נוספת זקוקים לכלים נוספים על מנת שיוכלו לפרש ולפענח את השפה. קראשן (בלשן יישומי המייצג את הגישה הטבעית בהוראת שפה) המשיג זאת במילים קלט מובן (Comprehensible Input) וטען שתפקיד מורי/ות השפה הוא לספק תשומה מובנת ללומדיה ברמה אחת גבוהה יותר מרמת הלומדים/ות ( I +1)
סביבת למידה מבוססת קלט מובן היא גישה שתרגמה את משנתו של קראשן לכלים מעשיים.
בסיום הסדנה משתתפיה
יבחינו בסוגים שונים של קלט ומהו קלט אופטימלי ברכישת שפה שנייה/נוספת
יבחינו בהבדל בין קלט והטמעה Input and Intake
יחשפו למושג של ״ מזמינות״ Affordance בהוראת שפה שנייה/נוספת
ירכשו מספר כלים מעשיים בגישה כדוגמת: הקפה Circling, הוראה דרך סיפורים TPRS, ראיון איש/אישה מיוחד/ת Special person Interview וכדומה

Mira Angrist

Mira Angrist

Senior Lecturer in Hebrew, Hebrew Program Director at Boston University

אסטרטגיות הוראה מבוססות קלט מובן
bottom of page